«Heroine»

«Heroine», Mila Čuljak (Hrvatska/Croatia)

Utorak/Tuesday 31. 08., 22:00 – Molekula, Delta 5/1

koreografija i izvedba/ choreography and performance: Mila Čuljak

glazba/ music: Adam Semijalac

vizualni savjetnik/ visual advisor: Lara Mamula

produkcija/ production: prostor+

oblikovanje/ design: manufaktura

trajanje/ duration: 35 min

premijera/ premiere: 12.11.2005. HKD na Sušaku, Rijeka

zagrebačka premijera: 05.12.2005., WARP2, Teatar &TD

Pred nama se izmjenjuju rock-heroina i zadihana plesačica, dinamika pokreta varira od polagana i smirena do razigrana, energična trka i skoka. Kontinuitet je pritom zadržan razojem koreografskog materijala, a dojam nije onaj nesigurnosti, nego naprotiv neopterećenosti i nepretecioznosti autorice, kako u pojedinim segmentima koreografije, tako i u predstavi u cijelini. U podlozi Heroina nema prepoznatljivih referencija, nema citata popularnih teoretičara ili kritike pop-kulture. Heroine su tako i djevojke koje svakodnevno susrećemo, one koje su nam prijateljice, koje se znoje u dvorani ili rade za računalom, o kojima pišu tabloidi ili koje se voze gradskim autobusom.

Ivana Ivković, Vijenac, 19.01.2006.

U istraživanje krenulo se pomalo neuobičajenim putem, naime, najprije su nastali stihovi zatim glazba i na kraju koreografski materijal predstave. Heroine su svo troje. One su impresum autorice o nekim ženskim osobama.

The rock-heroine and the dancer alternate in front of us. The dynamic of movement varies from slow and calm to playful and energetic, while choreography ensures continuity. The performer gives the impression of unpretentiousness and freedom throughout the play.

The performance is not underlined with distinguished references, quotations of popular theoreticians or pop-culture critique. Heroines are girls we meet every day, they are our friends, they sweat in the gym, they work at the computer, and they are tabloid news…

Ivana Ivković, Vijenac, 19 January 2206

The research had a somewhat unusual path – first came the verses, then the music and finally the choreography. All three are heroines. They represent the author’s impression of certain females.

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV