«Poluinterpretacije ili kako objasniti suvremeni ples nemrtvom zecu»

«Poluinterpretacije ili kako objasniti suvremeni ples nemrtvom zecu», BADco (Hrvatska/Croatia)

Subota/Saturday, 4. 09.,  22:00 – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1

BADco. je izvedbena skupina osnovana 2000.g. koja djeluje u Zagrebu. Jezgru skupine danas čine Pravdan Devlahović, Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš i Zrinka Užbinec, a jedna od suosnivačica bila je i Ivana Sajko.

Skupina u kojoj djeluju umjetnici različitih edukacijskih i profesionalnih povijesti – četiri plesna umjetnika, dva dramaturga i jedan filozof –  od svog osnutka sistematski usmjerava pažnju na istraživanje protokola izvedbe, predstavljanja i gledanja strukturirajući svoje projekte oko različitih formalnih i percepcijskih odnosa i konteksta. Rekonfiguriranje postojećih konvencionalnih odnosa između izvedbe i gledatelja, preispitivanje perspektivalnih datosti teatra i arhitektonike izvedbe te problematizacija komunikacijskih struktura ključna su obilježja koja su rad skupine svrstala među značajne kazališne pojave u međunarodnom kontekstu.

Četrnaest predstava (Čovjek.Stolac, 2tri4, Diderotov nećak ili krv nije voda, Solo Me, Persen, Misa za predizbornu šutnju i kopita u grlu, Walk This Way, Rebro kao zeleni zidovi, Brisane poruke, Fleshdance, Žena-bomba, Stanje br.2, Memories are made of this… izvedbene bilješke, Promjene i 1 poor and one 0), brojni istraživački projekti, radionice i predavanja kojima su se BADco. predstavili jasno upućuje na raznolikost pristupa stvaranju teatra, umjetničku znatiželju i intelektualna nastojanja skupine.

BADco. is a collaborative performance collective based in Zagreb, Croatia. The artistic core of the collective are: Pravdan Devlahović, Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš and Zrinka Užbinec, and Ivana Sajko was one of the co-founders.

The collective combines artists with different educational and professional background – four choreographers / dancers, two dramaturges and one philosopher. Since it’s beginning in 2000 BADco. systematically focused on researching protocols in performance, presentation and observation by structuring its projects around diverse formal and perceptual relations and contexts. Distinct features of their work include reconfiguring established relations between performance and audience, challenging perspective givens and architectonics of performance as well as questioning communicational structures. All this enabled BADco. to become part of the significant international theatre scene.

Fourteen performances (Man.Chair, 2tri4, Diderot’s Nephew or Blood is Thicker than Water, Solo Me, RibCage, Walk This Way, Mass (for Election Day Silence), Deleted Messages, Fleshdance, memories are made of this… performance notes, Gravidation, Changes, 1 poor and one 0, The League of Time), numerous research projects, workshops and lectures clearly present the collective’s diverse approaches to theatre, artistic inquisitiveness and intellectual endeavours.

“POLUINTERPRETACIJE ili kako objasniti suvremeni ples nemrtvom zecu”

“Ne znam kako stvari stoje. Ne znam ni tko sam ni što želim, ali drugi tvrde da to znaju za mene, drugi koji me određuju, tjeraju me na govor, interpretiraju moje riječi i uključuju me. Bilo da sam oluja, štakor, stijena, jezero, lav, dijete, radnik, gen, rob, nesvjesno ili virus, oni mi šapuću, navode me, nameću interpretaciju toga što sam i što mogu biti.”

Bruno Latour, Pasterizacija Francuske

SEMI-INTERPRETATIONS or how to explain contemporary dance to an undead hare»

“I don’t know how things stand. I know not who I am nor what I want, but others say they know on my behalf, others, who define me, link me up, make me speak, interpret what I say, and enroll me. Whether I am a storm, a rat, a rock, a lake, a lion, a child, a worker, a gene, a slave, the unconscious, or a virus, they whisper to me, they suggest, they impose an interpretation of what I am and what I could be.”

Bruno Latour, The Pasteurization of France

Kompozicija i modulacije /Composition and modulations: Nikolina Pristaš

Bilješke i blackboxing /Notes and blackboxing: Goran Sergej Pristaš

Suradnici /Collaborators: Jasmin Dasović (sound), Alan Vukelić (light), Silvio Vujičić (costume), Ana Ogrizović (hare).

Poluinspirirano radovima /Semi-inspired by work of: Joseph Beuys, Francoise Delsarte, Steven Shaviro, Bruno Latour and Graham Harman

Projekt podržan /Project is supported by: Zagreb City Office for Education, Culture and Sport, Ministry of Culture of the Republic of Croatia

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV