U okviru festivala Moje, tvoje, naše u organizaciji Drugog mora, 11. i 12. travnja (u petak i subotu) u prostorijama Filodrammatice, održava se simpozij sastavljen od tri panela: MOJE iskustvo grada, TVOJE umjetničke intervencije, NAŠE javno okupljalište – koji se međusobno nadopunjuju, a bave se pitanjima participacije građana u urbanoj sredini, pitanjima građanskog otpora te ulozi umjetničke aktivnosti u prostornom razvoju grada.

Simpozij je nastao u suradnji s mrežom River Cities u okviru projekta Rivers of Opportunities. Moderiraju ga Nebojša Zelić i Davor Mišković, a u formi otvorenog razgovora uključuju se, među ostalima: Daniel Andujar, Teo Celakoski, Hans D. Christ, Iris Dressler, Yvonne Doderer, Adrian Evans, Emil Jurcan, Bernd Heger, Sven Marcelić, Marta Moretti, Mirko Petrić, Dinko Peračić, Bernardo Vaz Pinto, Anne Pulli, Iwona Preis, Antun Sevšek, Marcus Schober, Siina Siltanen, Inga Koludrović Tomić, Agnieszka Wlazel, Magdalena Zakrzewska-Duda, Nikoleta Marković…

 

MOJE iskustvo grada
Petak 11. travnja, 10:00 – 13:00

U okviru prvog tematskog bloka naglasak je na uspješnim modelima participacije građana u planiranju grada. Pregled onih praksi, strategija i modusa kroz koje je moguće detektirati pozitivan odnos između građana i gradskih vlasti artikulirat će aspekte djelotvorne građanske inicijative, tj. onaj segment participacije kojom građani u dosluhu s vlastima ostvaruju bolje i “humanije” funkcioniranje gradskih infrastruktura.

NAŠE javno okupljalište
Petak 11. travnja, 15:00 – 18:00

Druga cjelina problematizira različite primjere građanskog aktivizma proisteklog iz situacija kada gradske vlasti – ne konzultirajući građane (a vrlo često i struku) – stvaraju disfunkcionalno-alijenirani i fragmentirani gradski prostor, pogodujući time diseminaciji kapitala odnosno uništavanju javnog prostora i nejednakoj distribuciji javnog dobra. U okviru ovog tematskog bloka afirmiraju se i kritički reflektiraju aktivističke prakse čiji je cilj spriječiti aproprijaciju javnog prostora i uništavanje javnog dobra.

TVOJE umjetničke intervencije
Subota 12. travnja, 10:00 – 13:00

Reflektirajući ulogu kulturnih programa i umjetničkih intervencija community arta u oblikovanju grada, treća cjelina otvara problem relacije građana i medija umjetničke participacije. Umjetničko djelovanje ovdje će se razmotriti kao društveno-politička činjenica koja intervenirajući u lokalnu zajednicu afirmira ne samo nove estetske modele, već i drugačije modele upravljanja gradom. S druge strane, tretirajući participaciju kao medij kojim se lokalna zajednica mobilizira, politički subjektivira i koja doprinosi njihovom samoorganiziranju, ovaj će tematski blok preispitati ambivalentnosti participacije, osobito u onom segmentu u kojem umjetničko djelovanje postaje politički instrumentalizirano.

 

Program simpozija možemo iz umjetničke perspektive promatrati kao razvoj publike, a iz perspektive političkog djelovanja, kao određenu vrstu građanskog angažmana.

 

Ovi diskurzivni formati potpuno su otvoreni i predstavljaju nastavak izložbenog programa kroz stvaranje prostora za interakciju, razmjenu znanja i iskustava, koji bi na koncu mogli rezultirati konkretnim akcijama i oblikovanjem grada ili barem jednog njegovog dijela.

 

Simpozij se u cijelosti održava na engleskom jeziku.

 

 

 

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV