Konzumenti i/ili građani

Međunarodna konferencija GRAĐANSTVO I/ILI KONZUMERIZAM

Odgovor na pitanje da li smo konzumenti (kapitalističke kulture) ili građani (države), ili oboje ovisan je o našem stavu prema javnoj sferi i mogućim oblicima participacije u javnom životu. Konzumerizam počiva na organizaciji društvenog
života u kojoj je krajnji odlučitelj o pitanjima vlastitog života individua, građanstvo pak počiva na takvoj
organizaciji društvenog života u kojoj odluke o životu individue donosi zajednica putem složenih i često različitih mehanizama.
Osvrnemo li se oko sebe odmah uviđamo da nas obavijaju obje forme organizacije društvenog života. Pa ipak, pitanje o odnosu konzumenta i građana ne odnosi se na sve aspekte našeg života nego na one koje vidimo kao javne. Javna sfera postaje moguća tek s nastankom moderne, racionalne forme društvene organizacije, kada se razdvajaju privatna i javna sfera. Habermas javnu sferu vidi kao diskurzivni prostor u kojem individue raspravljaju i ponekad dolaze do zajedničkog stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa. Javna sfera tako postaje prostor u kojem dolazimo do onih zaključaka koji se pretaču u političke odluke i oblikuju naš društveni život. U tako zamišljenoj javnoj sferi nema mjesta trivijalnim pitanjima ili vrlo specifičnim interesima, nego se problematiziraju područja za koja se pretpostavlja da su od javnog, našeg zajedničkog, interesa. U javnoj sferi rasprava se vodi argumentirano, a odluke se donose nakon racionalne diskusije. Takvom javnom sferom dominira kvalitetna kultura, koja koristi komercijalne kanale distribucije, ali se ne stvara pod imperativom profita. Nasuprot tome, nalazi se komercijalizirana i senzacionalistička kultura kojoj je primarni cilj ostvarivanje profita. Ovisno o tome koja kultura dominira javnom sferom mijenja se i njezin sadržaj, način argumentacije i forme participacije te, naposljetku, i naš odnos prema javnoj sferi. Kao krajnju simplifikaciju taj naš odnos možemo odrediti kao binaran, tj. možemo biti pasivni konzumenti ili aktivni građani.

Konferencija GRAĐANSTVO I/ILI KONZUMERIZAM poslužit će nam da problematiziramo ovaj odnos
kroz racionalni diskurs kakvog zagovara Habermas, te ćemo pokušati odgovoriti
na neka od sljedećih pitanja:

* kakav je karakter suvremene kulture odnosno javne sfere
* kako se odvija politička participacija, na temelju kojih informacija te kakva je
priroda diskusije u javnoj sferi
* utječe li kulturna politika na formiranje javne sfere ili se povukla u oazu visoke kulture
* dominira li javnom sferom ekonomska racionalnost i je li profit jedini
imperativ u javnom djelovanju?

Konferencija KONZUMENTI I/ILI GRAĐANI održat će se na pozornici HKD-a. U okviru konferencije održat će se tri plenarne sesije. Konferencija će se održavati na engleskom jeziku. Evo rasporeda rada konferencije:

I. sesija, petak u 10 – 13.30 sati

Moderator: Nenad Fanuko

Uvodničari:

Ivana Momčilović: Politika začudnosti – vanpartijska politička participacija

Stephen Wright: Be For Real – korisnik kao izazov elitnoj kulturi i konzumerizmu

Ivana Spasić: Pornografija “javnog interesa”

Sanja Puljar D’Alessio: Televizijski gledatelji – konzumenti (kapitalističke) kulture i sustvaratelji javne sfere

II. sesija, petak u 15 – 18 sati

Moderator: Davor Mišković

Uvodničari:

Nada Švob Đokić: Kultura zaborava: kreativni prostor kulturnih promjena

Aldo Milohnić: Urbani konzumerizam u doba postfordizma

Ognjen Čaldarović i Jana Šarinić: Javno i privatno: Što su to javni prostori u suvremenom urbanom prostoru?

III. sesija, subota u 10 – 13.30 sati

Moderator: Aldo Milohnić

Uvodničari:

Maja Breznik: Između “razgovora o kulturi” i “razgovora o pravima”

Davor Mišković: Nacionalne institucije i/ili međunarodno tržište?

Anthony Credland: Mreže autonomije – otvaranje prostora za kritički angažman

Benedikt Perak: Duhovnost prilagođena tržištu

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV