Prostorne politike

Umjetnost van svoje komforne odnosno apolitične i autonomne zone. Koji je odnos umjetnosti i urbane politike? Koja je uloga umjetnika u prostornoj organizaciji javne domene? Na koje sve načine se polje umjetničkog djelovanja uopće isprepliće s prostorom političkog iskustva kojeg imaju svi građani?
Na okruglom stolu sudjeluju Nikoleta Marković (BG), autorica projekta Elevator Art, Vesna Vuković (ZG), članica zagrebačkog kolektiva [BLOK] i urednica emisije “Stvarnost prostora” na Trećem programu Hrvatskog radija, Branka Ćurčić (NS), programska urednica centra za nove medije Kuda.org u Novom Sadu, a moderator je Andrej Mirčev.

Okrugli stol na temu Prostorne politike suvremenih umjetnosti zamišljen je kao dijalog o (ne)mogućim i ambivalentnim intervencijama u komodificirane urbane konfiguracije/odnose. Ispitujući relacije između umjetničke, prostorne i participacijske prakse trebao bi osigurati analitičko-diskurzivni okvir kojim bi se fokusirao iskorak umjetnosti iz autonomne (depolitizirane) zone i njezino konzekventno postajanje političkim govorom.

Drugim riječima, produkcija umjetnosti sagledat će se u dinamici oprostorujućih aktivnosti kojima se istodobno proizvodi i specifičan prostor političkog iskustva. Shvaćen i tretiran kao medij, odnosno događaj koji zrcali društvene i ekonomske tenzije, prostor nije tek neutralna i objektivna kategorija opažanja, već (posebice u kontekstu globalizacije) rezultat različitih relacija, praksi i protokola, uvjetovanih u prvome redu proizvodnim, ideološkim i rodnim antagonizmima.

Polazeći,  stoga, od pretpostavke da postojeći društveni poredak upravo ove antagonizme nastoji potisnuti, prikriti ili naturalizirati, htjeli bismo u okviru okruglog stola preispitati one vrste spacijalnih praksi čiji cilj nije puka estetizacija javne sfere, već kritičko demaskiranje političkih hegemonija i artikuliranje umjetničkog djelovanja utemeljenog na disenzusu i afirmiranju heterogenih pozicija.

 

 

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV