” Što je demokracija?” 8- kanalna instalacija, 2007.- 2009.

 

Što je demokracija?” To nije jedno pitanje, nego zapravo dva. S jedne strane, pitanje se odnosi na kritičko istraživanje sadašnjeg stanja u kojem se nalazi parlamentarna reprezentativna demokracija. S druge strane, pitanje se odnosi na različita promišljanja o tome kako bi demokratski sistem mogao izgledati te koje bi organizacijske forme mogao razviti.

8-kanalna video instalacija raspravalja o prijepornom pojmu “demokracije”, koji je zloupotrebljavan od onih u poziciji moći kako bi se održao postojeći poredak, dok u isto vrijeme “demokracija” i dalje predstavlja ideal za stotine miliona ljudi kojeg očajnički žele doseći. Čini se da je danas nemoguće biti protiv “demokracije”, iako je ona svakim danom sve ispraznija. Potencijalna je strategija da ono što zovemo “demokracija” ispunimo novim značenjem. U tom smislu, instalacija predstavlja višeslojni diskurs o demokraciji koji izražava široku paletu mišljenja koja prelaze kontinente i granice nacionalnih država.

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV