U okviru projekta TOOLKIT OF CARE (TOC) koji je financiran od strane COST – European Cooperation in Science & Technology, u Rijeci je od 24. do 27. travnja 2023. godine održan seminar ‘Understanding Acts of Institutional Tinkering as Forms of Care’.

Seminar je bio usmjeren na pronalaženje temeljnog okvira za razumijevanje pojma institutional tinkering (koji smo preveli kao krpanje institucionalnih rupa) i smještanje s time povezanih aktivnosti u korpus praksi koje definiramo kao skrb.

'Understanding Acts of Institutional Tinkering as Forms of Care _ Cost _ sastanak

Polaznici seminara dolaze iz različitih disciplina, humanističkih i društvenih znanosti, no svi su se u svom radu bavili teorijskim razumijevanjem ili praktičnim radom u području skrbi. Budući da je samo područje skrbi vrlo široko i uključuje različita područja i vrste aktivnosti, što se ogleda i u osobnim iskustvima polaznika, polazište za raspravu bilo je različito shvaćanje pojma skrbi i teme o kojoj je riječ.

U prvom dijelu seminara održane su dvije radionice – uvod u hologramsku metodologiju peer-to-peer zdravstvene podrške koju je vodila Cassie Thornton i uvodni trening iz digitalnog knjižničarstva i eksperimentalnog izdavaštva sa softverom Sandpoints koji su vodili Tomislav Medak i Nenad Romić.

Seminar je nastavljen kratkim izlaganjima sudionika o tome kako oni vide prakse skrbi i nadvladavanja institucionalnih propusta, što je potkrijepljeno referencama iz stručne literature, književnosti i filmova. U kasnijoj fazi te su reference postale temelj za izradu zajedničkog silabusa.

Nakon dva plenarna dana, sljedeća dva dana uglavnom su se provodila u grupama uz povremena zajednička druženja na kojima su sudionici komentirali metodologiju i rezultate rada. Grupe su prvenstveno raspravljale o referencama i primjerima s kojima su sudionici bili upoznati u svom dosadašnjem radu. Ove reference i primjeri postali su temelj za izradu kratkih elaboriranih tekstova koji su objavljeni u formi zajedničkog online zina pod nazivom ‘Institutional tinkering Journey’, koji je trenutno dostupan samo za internu upotrebu polaznicima škole i koji će se u budućnosti koristiti za izradu silabusa na temu krpanja institucionalnih rupa.

Seminar je završio javnim razgovorom ‘Krpanje institucionalnih rupa kao oblik skrbi‘ koji je održan 27. travnja u velikoj dvorani Filodrammatice.

 

Seminar je dio projekta TOOLKIT OF CARE (TOC), CA21102 koji financira COST (European Cooperation in Science and Technology).

COST Association je organizacija koja omogućuje istraživačima i inovatorima da uspostave vlastite istraživačke mreže u širokom rasponu znanstvenih tema, pod nazivom COST Actions, osiguravajući financijska sredstva za znanstvenu suradnju u formi konferencija, sastanaka, škola za obuku i znanstvenih razmjena.

 

 

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV