Hvatanje tradicije suvremenim zamkama

Foto: Tanja Kanazir / Drugo more (Flickr galerija)

Neformalnu skupinu Trapula čine pulski arhitekti, dizajneri i umjetnici bliski idejama environmental arta. Područje interesa nalaze u izvođenju multidisciplinarnih umjetničkih zahvata, instalacija i intervencija s naglaskom na nove tehnologije, materijale i postupke u javnom prostoru, u kojima se prožimaju ekologija, umjetnost, turizam, edukacija i znanost.

Skupina djeluje u cilju stvaranja prepoznatljivih vizualno perceptivnih repera visoko umjetničke i estetske naravi, koji mogu postati nositeljima suvremenog identiteta određenog područja. Djelovanje skupine podrazumijeva uključivanje i suradnju s javnim i privatnim sektorom, kao i s drugim umjetnicima ili umjetničkim skupinama, pri čemu se velika pozornost polaže na aktivnu i dijalogizirajuću participaciju lokalne zajednice te lokalnog kulturnog, materijalnog i duhovnog naslijeđa.

Članovi čvrste jezgre neformalne grupe Trapula su arhitekti Dino Krizmanić i Leonid Zuban, dizajner svjetla Dean Skira, umjetnici Robert Pauletta i Bojan Šumonja, te novinar Sven Semenčić.

Skupina Trapula do sada je radila na više projekata u Puli, Premanturi, Labinu i Rabu – od kojih nijedan nije bio realiziran – a sada ih na jednom mjestu okuplja u Galeriji Filodrammatica. Izložba TRAPULE (nerealizirani projekti) otvorila se u četvrtak, 18. veljače u 19 sati, a trajala je do 4. ožujka 2016. godine.
   

Video prilog portala Moja Rijeka s otvorenja izložbe

 

 

zvijezda

   
Trapula 01

Rad je originalno planiran za postav na zaštićenom području rta Kamenjak u Premanturi.

   
Instalacija-objekt se sastoji od nekoliko stotina tradicionalnih ribarskih alatki – vrša (trapula). Postavljen na vidljivo mjesto i adekvatno osvjetljena, instalacija-objekt postaje upečatljiv i atraktivni vizualni mamac-reper. Posložen na duhovit i intrigantan način, s nizom kinetičkih iznenađenja unutar svoje strukture, on postaje privremeni neinvazivni muzej na otvorenom.

Instalacija-objekt je interaktivne naravi, u njega znatiželjnik ulazi i ostavlja svoj trag u obliku pisma, predmeta ili poruke. Nakon isteka sezone objekt se može preseliti na druge lokalitete gdje može koristiti u slične svrhe, ili se može reciklirati na način da se demontira te vrati ribarima i moru.

Za potrebe izrade trapula organizira se radionica na kojoj lokalni ribari podučavaju i vode zainteresirane kroz cijeli proces izrade vrše, istovremeno ih podučavajući o načinu i mogućnostima takvog načina ribarenja. U radionice se uključuju turisti, volonteri te ostali zainteresirani, a svaki sudionik za izrađenu vršu dobiva honorar. Radionica ili više njih mogu se organizirati na različitim atraktivnim lokacijama: u starim jezgrama, lučicama ili priobalju.

U konačnici, instalacija-objekt Trapula 01 zamišljen je kao suvremeni umjetnički akt s naglašenim ekološkim i reciklativnim momentom. koji doprinosi povećanju turističke vidljivosti i atraktivnosti, involviranju lokalnog stanovništva, te očuvanju i afirmaciji starih zanata i lokalne baštine.

   


  
Trapula 02 – Portal


   
Radom se predviđa privremeni ljetni paviljon na zvoniku pulske katedrale. Instalacijom zvonik postaje landmark i svojevrsni portal, odnosno ulaz u ljetna zbivanja Kandlerove ulice, koji kao ljetni art paviljon omogućuje promatranje Pule putem camere obskure.

Planirani zahvat odnosi se na vanjsku oblogu zvonika, koji se prekriva reflektivnim panelima. Paneli se oslanjaju na gornji podest i vežu se za postojeću konstrukciju. Postavljanje instalacije vrši se bez ikakog invazivnog kontakta sa zidovima zvonika, odnosno bez bušenja i fiksiranja.

  


   
Trapula 03

Projekt Trapula 03 predviđen je u tri faze koje se nadovezuju na lik i djelo Marka Antuna de Dominisa u današnjem kontekstu Raba, srednjovjekovnog grada sa četiri zvonika. Širokog duha i naprednih stavova, De Dominis (Rab, 1560. – Rim, 1624.) je kao teolog-ekumenist promicao dijalog unutar Crkava i njihovo ujedinjenje, a kao znanstvenik istraživao disperziju bijele svijetlosti (objasnio što uzrokuje dugu) te pojavu plime i oseke. Došavši u sukob s Inkvizicijom, proglašen je heretikom i pritvoren u dvorac Sant Angelo, gdje je umro prirodnom smrću.

Prva faza projekta nazvana je Knjižnica spaljenih knjiga (Atriji i apside Sv. Ivana Evanđeliste).

Središnja instalacija “Biskupov štap/ Crosier” locirana je iznad kružnog zrcala koje je smješteno u srcu apside nekadašnje bazilike. To je posvećeno mjesto par excellance, u deambulatoriju, točno iznad nekadašnjeg oltara. U mnoštvu štapova, varijabilnih dimenzija, koji svojom bazom izranjaju iz zrcala ističe se devet svjetlećih štapova koji svijetle u duginim bojama. Štapovi su postavljeni ex-centrično u odnosu na zrcalnu bazu, kao blagi otklon od pravovjerja – ideja hereze.

Kružni oblik zrcala simbolička je slika mora, a zrcaljenje gornjh i donjih sfera biblijska je premisa. To se može zvati vidljivim i nevidljivim svijetom, plimom i osekom. Kupola apside zaokružuje se gotovo bestežinskom tensegrity konstrukcijom, koja ujedno služi i kao rasvjetno tijelo. Pastoralno poslanje Marka Antona de Dominisa očituje se liturgijskim (biskupovim) štapom. Njegovo znanstveno (i pionirski-ekumensko) poslanje predočeno je duginom svjetlošću pojedinih štapova.

Diljem atrija i apside Sv. Ivana, kao trenutak iznenađenja nalazimo niz citata, bilježaka i biografskih podataka koji se tiču de Dominisove, na koncu tragične, svjetovno-sakralne misije. Unutar apside de Dominisovi citati ostvaruju se foldanim papirom duž zid apside. U nekom drugom mediju – elektronskom i fluidnom – jednom već izgorjele de Dominisove misli i riječi nanovo su uskrsnute.

Naziv druge faze projekta je Široki duh (nestajanje zvonika Sv. Ivana Evanđeliste).

Nestajanjem zvonika nastoji se ukazati na duh Marka Antuna de Dominisa odmicanjem Raba od svoje paradigme srednjovjekovnog grada sa četiri zvonika. Time se želi stvoriti paralelna stvarnost i disrupcija prostorno-vremenskog kontinuuma kršenjem nasljeđene uvjetovane memorije prostora, čime se također uvodi napetost između sadašnjosti i prošlosti.

Usporedivo je to s iskustvom “daydreaminga“, paralelnom nepostojećom stvarnošću koja se opire promatračevoj potrebi za logičkim i vjerodostojnim, što je, drugim riječima, čista hereza!

Treća faza projekta nazvana je MADD vrt i podrazumijeva osvjetljavanje Školjića na ulazu u luku Rab, čime se obilježavaju istraživanja na polju svijetlosti Marka Antuna de Dominisa.

Rasvjetni sustav predviđa dinamičnu instalaciju korištenjem RGB LED reflektora i integriranog sustava upravljanja koji bi se programirao prema zadanim uvjetima. Otok bi u donjem dijelu (tlo) bio rasvjetljen u bojama, dok bi krošnje postojećih stabala bile osvjetljene bijelo.

Koncept predviđa djelomično osvjetljivanje i unutarnjeg dijela otoka kako bi se postigao osjećaj dubine prostora noću. Programirane scenografije omogućuju dinamičan kromatski vizualni doživljaj sa svih strana otoka te doslovno predstavljaju kontinuitet priče o dugi kao osnove u kontekstu predstavljenih umjetničkih instalacija.

Čitav sustav koristi minimalnu količinu električne energije i zamišljen je na način da su troškovi održavanja svedeni na minimum ili ih barem u prvih desetak godina rada ne bi trebalo biti.

   


   
Trapula 04

U gradu Labinu se tijekom rujna 2015. godine održao međunarodni znanstveni skup posvećen djelu i ostavštini Matije Vlačića (Flacijusa) Ilirika. Tim je povodom grad Labin bio zainteresiran za postavljanje kvalitetnije i dugoročnije signalizacije skupa.

Skupina Trapula predložila je “skulpturalnu” višefunkcionalnu instalaciju vezanu za akronim Matije Vlačića (Flacijusa) Ilirika – MVFI. Ideje skice predlažu, ovisno o određenom punktu, mogućnost da se putokazi primjene kao postav parkovnih klupa, samostojećih putokaza-skulptura, mobile ili info punktova. Ovisno o lokaciji i namjeni bili su predviđeni različiti materijali.

Akronimi/inicijali vezani su uz percepciju Matije Vlačića Ilirika kao iznimno plodnog pisca, enciklopedista, crkvenog povjesničara, prevoditelja, polemičara, lingvista, hermeneutičara i filozofa. Cjelokupno je njegovo djelo vezano za slovo, riječ, tekst, knjigu.

Akronim broji četiri slova majuskule koje nastaju kombinacijom njegovog hrvatskog i latinskog imena (MVFI), ispisanih majuskolom crvene i crne boje. Crvenu i crnu boju doživljavamo kao teološke boje, a istovremeno to su boje koje imaju dugu povjest korištenja u ispisivanju iluminacija u crkvenim knjigama, koje su se vrijeme Matije Vlačića Ilirika još uvijek upotrebljavale u tiskarstvu.

Slova/inicijali jesu gradivni element kojim se od grafičkog dizajna prelazi, po potrebi, u signalizaciju, skulpturu, mobil, urbani element. (npr: parkovna klupa, elementi dječjeg igrališta, autobusna čekaonica, itd.).

   


  
Trapula 05 – Art park

  
Arhitektonska geometrija parka nastala je kao algoritamski preslik noćnog neba Pule kakvo će vidjeti solsticijske noći 2016. godine. Taj je arhitektonski “labirint” multinamjenska galerija na otvorenom i svojevrsni art-park koji sadrži niz “umjetničkih” intervencija i atrakcija namijenjenih djeci i odrasima. Djelomično je interaktivan i uključuje kreativnu participaciju publike.

U jednom dijelu parka predviđena je pozornica koja se može koristiti na više načina i prilagođavati kazališnom, filmskom i koncertnom programu. Park se može tematski zamisliti te mu se svake slijedeće sezone dodijeliti drugačiju ulogu. U tom smislu “Art-park“nudi niz mogućnost daljnje turističke, kulturne i ine iskoristivosti.

“Art-park“ u svom totalitetu predstavlja objekt-instalaciju organske naravi i podrazumijeva uporabu ekološki prihvatljivih materijala s naglaskom na cjelokupno hortikulturano uređenje. Cijeli se parkovni kompleks kaskadno oblikuje prateći konfiguraciju tla, čime se postiže logična povezanost između postojećeg parkirališta i donjeg ugostiteljskog objekta, odnosno plaže.

“Art-park” dozvoljava faznu izgradnju, te se svake sezone neizgrađeni dio livade mapira “umjetničkim” intervencijama koje naznačuju daljnju fazu projekta. Pritom poštivanje lokalne graditeljske tradicije nameće ideju suhozida kao dominantne graditeljske forme.

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV