Zoom na Fluid States je globalni sastanak otvoren za lokalnu javnost, susret konferencijskih clustera disperziranih širom globusa koji u sebi nose klicu lokalnog, teritorijalnog, prostorno i vremenski određenog simboličkog sadržaja koji se putem globalne mrežne komunikacije transformira u oglede o stanju u kojem se nalazimo kao pojedinci, zajednice, kulture. Naravno, naša tema određena je fokusom našeg rada, zanima nas izvedba u najširem mogućem značenju ove riječi – izvedba u svakodnevnom životu, aktivizmu, sportu, umjetnosti. U svakom od ovih područja izvedba ima određene političke konotacije jer ona reflektira položaj pojedinca u odnosu na određeni vrijednosni sistem i društvenu strukturu. Zbog toga je naše bavljenje izvedbom na Zoomu prvenstveno pitanje razumijevanja društvenih odnosa koji se prelamaju kroz sva područja života, i svaki od clustera nosi u sebi interpretaciju određenog tipa izvedbe u odnosu na sredinu u kojoj izvedba nastaje. U tom smislu Fluid States su zaista globalni projekt jer u sebi nose pogled i razumijevanje na izvedbe različitih genealogija, funkcija, semantika, koje su disperzirane globalno. U Rijeci organiziramo susret razmišljanja o izvedbama i nastojimo ih približiti periferno konstituiranoj javnosti koja ne samo da nema interes, nego često nema ni osnovnu informaciju o raznolikosti pojavnosti izvedbi. Zbog toga je Zoom na Fluid States izazov koji počiva na komunikacijskom problemu prijevoda i prijenosa kompleksnih informacija na jezik siromašan oruđem kojim uopće možemo iskazati problem kojim se bavimo. Zbog ove manjkavosti jezika shvatljivog našoj lokalnoj zajednici potrebno je upotrijebiti one alate koji nam stoje na raspolaganju. Taj alat je umjetnost koja koristeći asocijacije, metafore, metonimije, hiperbole i druga izražajna sredstva uspjeva predočiti i najkompleksnije probleme. Afirmacijom kognitivne uloge umjetnosti pojasnit ćemo različite pojavnosti izvedbe životu zajednice u kojoj živimo.

Zoom FSZbog toga je Zoom na Fluid States prvenstveno umjetnički događaj u kojem umjetnost ima ulogu medijatora jedne kompleksne teme prema nediferenciranoj javnosti. Ovaj događaj je tako potpuno različit od PSI konferencija u kojima dolazi do razmjene znanja u okviru akademske zajednice. Zoom na Fluid States je prije svega test komunikacijskih mogućnosti cijelog projekta i zbog toga će koristeći različita sredstva, izložbu, umjetničke intervencije, kazališnu inscenaciju simpozija, radionica i web alate nastojati obogatiti komunikaciju unutar same akademske zajednice i posredovati probleme i teme Fluid States projekta prema široj javnosti.

U praksi, u središtu Zooma na Fluid States će biti postavljena  izložba u kojoj su izloženi struktura i sadržaj projekta Fluid States. Izložba pokazuje rasprostranjenost projekta, intenciju njegovog širenja izvan anglosaksonskog područja, način izmicanja kolonijalnom aspektu stvaranja narativa i znanja, te autonomiju različitih clustera koji čine projekt. Reprezentativna funkcija izložbe nadopunjena je drugim programima koji su otvoreni za komunikaciju sa stručnom i lokalnom javnosti. Putem umjetničkih intervencija uroniti ćemo u specifičnosti samih clustera i one će zapravo ponuditi ulaz u konvencionalni svijet PSI-ja. Ovaj svijet, koji se naslanja na paradigme nastale u akademskom svijetu, bitan je za naše razumijevanje same izvedbe i događaja koji stvaramo. Zato su ove intervencije i same uokvirene ne samo tematskim interesom nego i načinom iskaza ovih tema. Sama kazališna insenacije simpozija koju radimo s kazlišnom skupinom Showcase Beat Le Mot je intervencija u sam svijet PSI-ja na način da su sami clusteri i njihovi voditelji protagonisti određene izvedbe u kojoj dolazi do interakcije njihovih internaliziranih izvedbenih pravila s onim nametnutima od strane “neutralne” skupine umjetnika. Izvanjska pravila su tu kako bi omogućila razumijevanje interne interakcije sudionika simpozija od strane javnosti koja nema oruđa kojima bi obradila, razumijela zbivanja na sceni. Radionice su komunikacijska situacija u kojoj voditelji radionica, recimo predstavnici nekih od clustera, stvaraju vlastita pravila prijenosa znanja prema iznimno zainteresiranoj javnosti koja je željna spoznaja kojima raspolažu voditelji radionica. Komunikacija putem web stranica je ekstenzija događaja u  svijet i još jedan test komunikacijskih potencijala projekta.

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV