Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci i Drugo more u sklopu međunarodnog projekta Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs i programa Refleks pozivaju na kratke seminarske radionice i predavanja na temu kulturnih politika, rada, zaposlenja u kulturi te participativnih praksi u kulturi i umjetnosti koje će se održati 30. i 31. listopada 2020. godine pod naslovom Kultura i kriza: Obrazovanje, participacija i kreativni rad danas (Culture and Crisis: Education, Participation and Creative Labour Today).

 

Tijekom dvodnevnog događaja koji će se održavati putem digitalne platforme Zoom, moći će se slušati predavanja stručnjaka iz područja kulture, umjetnosti i kulturnog menadžmenta, te se uključiti u dodatne aktivnosti poput prisustvovanja Freiraum Festivalu 2020 ili vođenju izložbama Piratska skrb: učiti iz neposluha i Usijano more u prostorima Exportdrva (Grobnička riva bb, Rijeka).

Seminarske radionice/predavanja namijenjena su svim zainteresiranim studentima Sveučilišta u Rijeci, kao i svim zainteresiranim studentima drugih sveučilšta u Hrvatskoj. Predavanjima se mogu pridružiti kulturni djelatnici, osobe koje rade u nevladinim organizacijama, sveučilišni profesori, i svi čiji se rad i područje interesa veže za rad u području kulture i obrazovanja.

Predavanja se održavaju putem platforme Zoom, te je predviđeni jezik hrvatski.

 

PROGRAM

 

petak, 30. 10. 2020.

Pridružite se na adresi putem Zooma: https://us02web.zoom.us/j/85299989901

14:30 – Uvod u projekt, predstavljanje ciljeva, rezultata i sudionika.

15:00dr. sc. Jaka Primorac (IRMO) – Rad i zaposlenost u kulturi

16:00 – Davor Mišković (Drugo more) – Kontekst kao sadržaj – razvoj nezavisne scene u Hrvatskoj

17:00izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum – Europski okvir za institucionalnu samorefleksiju angažmana sveučilišta u zajednici: Primjer Sveučilišta u Rijeci

 
DODATNI PROGRAM

18:00 – Live stream, Zoom, Freiraum Festival 2020 – Keynote: “Start worrying. Details to follow.” – Reflections on the State of Freedom in the post-Covid World – Ivan Krastev (politolog, šef katedre Centra za liberalne strategije u Sofiji, stalni suradnik na Institutu humanističkih znanosti u Beču)

Više detalja na: http://www.freiraumfestival.eu/summit-programme.html#

 

subota, 31. 10. 2020.

Pridružite se na adresi putem Zooma: https://us02web.zoom.us/j/81394489013

11:00Ana Ajduković (Lori, Centar za ženske studije, UNIRI) – Suradnja Sveučilišta i lokalne zajednice 

11:45Marija Katalinić (Rijeka 2020) – Civilne inicijative u kulturi

12:30 – Zaključak, komentari, evaluacija.

 
DODATNI PROGRAM

13:00 – Marcell Mars – vodstvo kroz izložbu Piratska skrb: učiti iz neposluha, Exportdrvo, Grobnička riva bb, Rijeka

14:00 – 18:00 – Exportdrvo i putem platforme Zoom – Freiraum Festival 2020

17:00 / 19:00Ivana Katić, Davor Mišković – vodstva kroz izložbu Usijano more, Exportdrvo, Grobnička riva bb, Rijeka (prijave na info@drugo-more.hr) – NOVO: vodstvo u 19 sati je popunjeno

 

Projekt Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (AHEH) okuplja četrnaest partnera iz sedam zemalja Europske unije, u svrhu poboljšanja poduzetničkih kapaciteta studenata umjetničkih i humanističkih studija kroz inovativni program koji se temelji na obrazovanju i razvoju poduzetničkih vještina. → https://www.artshumanitieshub.eu
AHEH logo

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV