Foto: Tanja Kanazir / Drugo more (Flickr galerija)

Željka Tonković, Krešimir Krolo i Sven Marcelić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru predstavili su u petak 26. studenog od 18:30 sati u velikoj dvorani Filodrammatice (Korzo 28/1, Rijeka) knjigu Klasika, punk, cajke: kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na jadranskoj obali koja je objavljena prošle godine u izdanju Sveučilišta u Zadru i Hrvatske sveučilišne naklade.

S autorima knjige razgovarala je Bojana Ćulum Ilić, izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i voditeljica programa cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu / Youth in contemporary Society.
 
Poslušajte snimku cijelog događaja na našem Mixcloudu:

 

 
Knjiga je rezultat opsežnog sociološkog istraživanja provedenog na uzorku od 2650 učenika i učenica trećih i četvrtih razreda srednjih škola u šest najvećih obalnih gradova: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Istraživanje je u Rijeci obuhvatilo 556 učenika i učenica (21 % uzorka). U knjizi se analiziraju i interpretiraju kulturne potrebe i prakse, kao i različiti pokazatelji vrijednosti srednjoškolske populacije. Pritom se posebno razmatraju obrasci kulturne potrošnje, glazbenog ukusa i preferencija televizijskih sadržaja kao specifični indikatori kulturnog kapitala.

Prilog portala Moja Rijeka

Istraživanje je za cilj imalo mapirati kulturne prakse i ukuse mladih uspoređujući gradove i regije (Istra, Kvarner i Dalmacija) s obzirom na vrijednosne orijentacije. Na predstavljanju knjige autori će se osvrnuti na najvažnije podatke o kulturnim praksama srednjoškolaca u Rijeci, kroz usporedbu s drugim gradovima te u odnosu na raspoložive podatke o lokalnim kulturnim resursima i kapacitetima.

Namjera ove prezentacije je potaknuti javnu raspravu o kulturnim i razvojnim potencijalima grada, te o kulturnom profilu mladih. Također, autori istraživanja osvrnut će se na posljedice pandemije COVID-19 po kulturni sektor i promjene u obrascima kulturne potrošnje kod mladih.

 

“Publikacija ima relevantnost koja izlazi iz uskuh akademskih okvira i smješta se u područje šire javne rasprave, otvarajući potencijal donositeljima javnih politika kao i svima koji se bave kulturom, a na neki su način vezani za mlade, da dobiju vrijedan izvor informacija i promišljanja o mladima i njihovom doprinosu zajednici.”

Jaka Primorac

 

“Dobiveni rezultati relevantni su, kako za razumijevanje suvremene generacije mladih, tako i postojećih kulturnih praksi i ukusa u društvu. Time se obogaćuje fundus socioloških saznanja o nekim fenomenima, procesima i tendencijama šire naravi u suvremenom hrvatskom društvu što navedenu temu dodatno legitimizira kao znanstveno relevantnu.”

Vlasta Ilišin

 

Željka Tonković, Sven Marcelić, Krešimir KroloAutori knjige Klasika, punk, cajke Krešimir Krolo, Željka Tonković i Sven Marcelić

Željka Tonković docentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i povijesti na Sveučilištu u Zadru, a doktorat iz sociologije stekla 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom o društvenim mrežama aktera u kulturnom i kreativnom sektoru grada Zadra. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa uključuje sociologiju kulture, urbanu sociologiju, mrežnu teoriju i analizu te različite aspekte razvoja kulturnog i kreativnog sektora. Provela je nekoliko samostalnih i suautorskih istraživanja u sektoru civilnog društva, kulturne politike, razvojnih strategija i prostornog planiranja. U svom javnom djelovanju aktivno je sudjelovala u radu zagovaračkih platformi i inicijativa nezavisne kulturne scene na lokalnoj razini.

Krešimir Krolo docent je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, gdje drži nastavu iz kolegija Sociologija mladih, Mediji i društvo te Medijske teorije i metode istraživanja na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija. Doktorirao je na temi društvenog kapitala i načina korištenja internetskih društvenih mreža mladih, a posljednjih godina s kolegicama i kolegama s Odjela provodi istraživanja vezano uz kulturne potrebe i kulturni kapital mladih. Suautor je brojnih publikacija u uglednim međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima.

Sven Marcelić docent je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirao je na dvopredmetnom studiju sociologije i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat iz sociologije stekao je na Međunarodnom združenom doktorskom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu, s temom uloge sveučilišta u regionalnom razvoju. Područje znanstvenog interesa uključuje razvojne politike i društvene uvjete razvoja te kulturnu potrošnju i vrijednosti mladih.

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV