MADE IN
Platforma za suvremeni obrt i dizajn

veljača 2023. – listopad 2025.


ŠTO

Made in platforma za suvremeni obrt i dizajn je inicijativa za istraživanje, dizajn i baštinu koja potiče suradnju i razmjenu znanja između dizajnera i tradicionalnih obrtnika, kao i drugih stručnjaka u poljima kulture i znanosti. Platforma se bavi pitanjima očuvanja obrtničke baštine i istraživanja mogućnosti nove artikulacije utjelovljenog znanja akumuliranog u bogatom nasljeđu europskog obrtništva. Također ispituje moguće načine diverzifikacije i prenamjene putem uzajamnog učenja i poticanjem novih načina mišljenja kroz suvremene umjetničke i dizajnerske prakse.

Cilj Platforme je istaknuti nove pristupe istraživanju materijala i druge dizajnerske procese povezane s temama poput degradacije prirodnih resursa, njihove eksploatacije i modela održive proizvodnje.


ZAŠTO

Made in platforma rezultat je podizanja razine svijesti o ključnoj ulozi koju obrti imaju u stvaranju i održavanju lokalnog identiteta. Nadalje, obrtništvo ima potencijal odigrati jedinstvenu ulogu u prijelazu na održive, inovativne modele kružne proizvodnje koji se prvenstveno oslanjaju na lokalne resurse i vještine. Uz poticanje ponovnog korištenja / popravka postojećih proizvoda, obrtnička proizvodnja promiče sporiju, odgovorniju potrošnju i stvara sustav vrijednosti koji nadilazi sveprisutnu logiku globalne masovne proizvodnje.

Made in platforma ukazuje na porast broja projekata nove generacije dizajnera i ekologa koji svoju pozornost usmjeravaju na različite tipove maker kulture fokusirane na održive proizvodne procese i cirkularni pristup korištenju materijala temeljen na uključivom odnosu s prirodnim okolišem. Služeći se pristupom baziranim na procesualnosti i terenskom istraživanju, pozvani umjetnici, dizajneri i obrtnici radit će na određenim lokalitetima i razmišljati o mikrokontekstu iskorištavanja materijala i njihovih regenerativnih potencijala, s posebnim fokusom na tlo, biljke i more. Na taj način projekt će nadići antropocentričnu perspektivu i orijentirati se prema onoj usmjerenoj na ukupnost života, prožetu znanošću i prirodom.


KAKO

Made in platforma strukturirana je kao niz aktivnosti osmišljenih da se međusobno nadopunjuju i nadograđuju s ciljem ukazivanja na relevantnost obrta kao poveznice između ekologije i kulture u suvremenom društvu. Aktivnosti će promovirati važnost suvremenog dizajna i umjetničkih praksi, inovativnih tehnologija i transdisciplinarnog mišljenja u prevladavanju percepcije obrta kao neinventivnih i zastarjelih, integrirajući ih u srž ekološke rasprave.

Aktivnosti se sastoje od:

– stvaranja javno dostupne baze podataka obrta i obrtnika, transdisciplinarnih ekspertiza i prirodnih resursa vezanih uz obrtništvo i dizajn;

– prijenosa znanja i suradnje u obliku rezidencija, radionica, tečajeva i ljetne škole;

– obrazovnih i diskurzivnih programa u obliku konferencija, seminara i događaja za dionike;

– širenja rezultata projekta putem publikacije, niza izložbi i web stranice – www.madein-platform.com


TKO

Made in platforma za suvremeni obrt i dizajn izravni je nastavak ranijeg projekta MADE IN: Crafts–Design Narratives, koji je trajao od 2018. do 2021. uz sufinanciranje CREA-e i koji je okupio šest partnera iz četiri zemlje: Muzej za umjetnost i obrt i Oazu iz Hrvatske; Muzej za arhitekturu i dizajn iz Slovenije; Novu Iskru i Mikser iz Srbije; te Werkraum Bregenzerwald iz Austrije. Ovaj raniji, manji projekt bio je pionir u mapiranju obrtnika u regiji i olakšavanju razmjene znanja između njih i dizajnera. Rezultati projekta potakli su relevantna pitanja o evoluciji obrta i dizajna, te izazovima s kojima se ova dva područja danas suočavaju.

Made in platforma za suvremeni obrt i dizajn nadograđuje se na rezultate izvornog projekta kako bi proširila svoj doseg, kako geografski tako i u smislu svojih ciljeva i misije. Projekt sada uključuje 10 partnera iz šest zemalja koji formiraju konzorcij sa širokim spektrom stručnih znanja: Muzej za arhitekturu i dizajn (MAO), Ljubljana, Slovenija (koordinator); Centar Rog, Ljubljana, Slovenija; Muzej grada Zenice (MGZ), Zenica, Bosna i Hercegovina; Drugo more, Rijeka, Hrvatska; Muzej dekorativne umjetnosti (SKD), Dresden, Njemačka; Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Zagreb, Hrvatska; Oaza, Zagreb, Hrvatska; Nova Iskra Creative Hub (Nova Iskra), Beograd, Srbija; Passa Ao Futuro (PAF), Lisabon, Portugal; i Sveučilište primijenjenih znanosti Zwickau (WHZ), Schneeberg, Njemačka. Partneri su različitih veličina i uključuju muzeje, proizvodne prostore, obrazovne ustanove i nevladine organizacije.

Platforma će uključiti više od 1000 obrtnika, dizajnera, istraživača, kulturnih i znanstvenih djelatnika te pripadnika šire publike, koji će sudjelovati u različitim projektnim aktivnostima.


PROGRAMI I AKTIVNOSTI:

Co-funded by the European Union - logo

UPOZNAJTE PARTNERE

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, Slovenija

MAO čuva i promiče najopsežniju zbirku slovenske arhitektonske i dizajnerske baštine. Okuplja kustose, urednike i producente koji vode brigu o prikupljanju nacionalne baštine i osmišljavanju suvremenih programa. MAO je nacionalno i međunarodno središte za prijenos znanja u područjima baštine i kreativnosti, s inovativnim programskim formatima posvećenima očuvanju baštine i potpori kreativcima u usponu.
www.mao.si

Oaza, Zagreb, Hrvatska

Oaza je zagrebačka umjetnička organizacija koju je 2014. suosnovalo šest umjetnica / dizajnerica. Oaza radi na umjetničkim i dizajnerskim projektima koji se temelje na istraživanju, uglavnom u nezavisnom kulturnom sektoru i s posebnim naglaskom na samoiniciranim projektima. Oazine aktivnosti uključuju kustoske prakse; socijalni, strateški i konceptualni dizajn; izdavaštvo; i neformalno dizajnersko obrazovanje. Oaza je na originalnu ideju za projekt Made In došla na temelju projekta istraživanja lokalnih obrta Old School Ilica.
www.o-a-z-a.com

Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Zagreb, Hrvatska

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) vodeća je hrvatska institucija na području likovnih i primijenjenih umjetnosti čije zbirke sadrže više od 100 000 predmeta. U fokusu sakupljačke politike MUO su predmeti koji predstavljaju lokalno majstorstvo u umjetnosti, obrtu i dizajnu. MUO je teško stradao u zagrebačkom potresu 2020. godine, ali se u međuvremenu vratio u puni operativni kapacitet, a ovaj projekt nadopunjuje niz edukativnih i interaktivnih aktivnosti koje su morale biti obustavljene 2020. godine.
www.muo.hr

Nova Iskra Creative Hub (Nova Iskra), Beograd, Srbija

Nova Iskra je kreativno središte koje promiče opipljive veze između kreativnih industrija, tehnologije i ljudi. Cilj Nove Iskre je podržati kritičko razmišljanje, njegovati ideje, te osmisliti i razviti organizacije i poduzeća koja su spremna na buduće izazove i promptno reagiraju na stalno promjenjivu sadašnjost.
www.novaiskra.com

Centar Rog Ljubljana, Slovenija

Centar ROG je javno multidisciplinarno kreativno središte koje podržava proizvođače i kreatore (pojedince i kolektive) u razvoju njihovih ideja kroz vrhunsko tehnološko znanje i infrastrukturu. Svojom modernom infrastrukturom, stručnošću i međunarodnim vezama, Rog pruža poticajno okruženje za razvoj inovativnih, društveno korisnih projekata koji odgovaraju na izazove 21. stoljeća.
www.center-rog.si

Drugo more, Rijeka, Hrvatska

Drugo more je neprofitna organizacija sa sjedištem u Rijeci i aktivno je uključena u program EPK Rijeka 2020. Misija Drugog mora je identificirati i istraživati teme od društvene važnosti u suvremenom društvu. Organizacija koristi različite alate poput izložbi i radionica da bi znanstvene i kulturne diskurse učinila dostupnima lokalnim i međunarodnim zajednicama.
www.drugo-more.hr

Sveučilište primijenjenih znanosti Zwickau (WHZ), Schneeberg, Njemačka

Sveučilište primijenjenih znanosti Zwickau (WHZ) stavlja naglasak na stažiranje i laboratorijski rad, s izraženim fokusom na primjenu i implementaciju stečenih znanja i vještina. Nudi više od 50 pažljivo strukturiranih kolegija (drvodjelstvo / dizajn proizvoda i predmeta, tekstilna umjetnost / dizajn tekstila, modni dizajn) kako bi unutar prihvatljivog vremenskog okvira pripremili studente za njihovu karijeru.
www.fh-zwickau.de

Državne umjetničke zbirke Dresden, Muzej dekorativnih umjetnosti (SKD), Dresden, Njemačka

Muzej dekorativnih umjetnosti (SKD) u palači i parku Pillnitz u blizini Dresdena osnovan je 1876. i jedan je od najstarijih te vrste u Njemačkoj. Pripada mreži od 15 muzeja, arhiva i istraživačkih institucija pod okriljem Državnih umjetničkih zbirki Dresden (SKD). Ima izvanrednu zbirku povijesne i suvremene dekorativne umjetnosti i dizajna, opsežnu zbirku tekstila i jedinstvenu zbirku namještaja iz Deutsche Werkstätten Hellerau. Njegov novi Design Campus središte je istraživanja i razvoja s ciljem inspiriranja dizajnera, kreativaca i šire javnosti. Njegov program omogućuje dijalog između muzejskih zbirki i SKD-a te koristi nove, međunarodne pristupe dizajnu i kreativnim industrijama.
https://kunstgewerbemuseum.skd.museum

Muzej grada Zenice (MGZ), Zenica, Bosna i Hercegovina

Muzej grada Zenice istražuje, čuva, prikuplja i obrađuje muzejsku građu. Prihvatio je koncept „otvorenog muzeja“ koji ima za cilj stvoriti dinamičan odnos s publikom, u sklopu čega razvija multimedijski centar te nudi široku paletu radionica i drugih edukativnih i promotivnih događanja iz područja umjetnosti, znanosti i humanističkih disciplina.
www.zemuzej.ba

Passa Ao Futuro (PAF), Lisabon, Portugal

Passa Ao Futuro (PAF) je neprofitna, istraživačka, kulturna inicijativa koja dokumentira nematerijalnu kulturnu baštinu portugalskih obrtnika. Također promiče umrežavanje na terenu kroz niz rezidencija i suradničkih projekata, kao i podupiranje održivosti obrta putem programiranja društvenog i ekološkog utjecaja ukorijenjenog u dizajnu i sistemskom razmišljanju.
www.passaaofuturo.com
Co-funded by the European Union - logoProjekt sufinancira Europska unija. Stavovi i mišljenja izraženi u projektu odnose se isključivo na autore i ne moraju nužno odražavati stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, koji za njih ne mogu snositi odgovornost.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Drugog mora i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Uključite se

     

madein-platform.com
hello@madein-platform.com
→ Facebook / Instagram: @madeinplatform

Kontakt za medije

 

Ana K. Brodersen
MadeIn@mao.si
+45 9388 2455

Fotografije visoke rezolucije ovdje