Pokret Nesvrstanih - Konferencija Pokreta nesvrstanih u Beogradu 1961. godine. Izvor: Wikimedia Commons, the free media repository. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Serbia licenseKonferencija Pokreta nesvrstanih u Beogradu 1961. godine. Izvor: Wikimedia Commons, the free media repository. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Serbia license

Pokret Nesvrstanih nastao je 1961. godine na konferenciji u Beogradu, kao transnacionalni politički projekt, koalicija malih i srednjih država, uglavnom bivših kolonija i zemalja u razvoju s globalnog Juga ili Trećeg svijeta. Pokret je predstavljao prvi veliki poremećaj na mapi Hladnog rata, potragu za alternativnim političkim savezima i za “alternativnom mondijalizacijom”.

Šesnaesto izdanje interdisciplinarnog festivala Moje, tvoje, naše bavit će se temom Pokreta Nesvrstanih, koji 2021. godine obilježava šezdeset godina postojanja. S obzirom na ekonomske i političke elemente kolonizacije koji su i dalje prisutni u svijetu, a protiv kojih se Pokret Nesvrstanih uspješno borio u prošlosti, ova je tema i danas više nego aktualna.

Kao i inače, program će se sastojati od izložbenog i diskurzivnog dijela. U nastavku pogledajte predviđeni raspored programa, o kojem ćemo više informacija objaviti uskoro.

 

 

MOJE, TVOJE, NAŠE: NESVRSTANI

☛ Filodrammatica, Korzo 28/1, Rijeka

 

IZLOŽBA
24. 9. – 15. 10. 2021.

Južna sazviježđa: poetike nesvrstanih

It is not enough to write a revolutionary poem

 

KUSTOSICA:

Bojana Piškur

 
IZLAŽU:

Dan Acostioaei, Nika Autor, Đorđe Balmazović, Ferenc Gróf, Ibro Hasanović, Dubravka Sekulić, Hyun-Suk Seo, Mila Turajlić

     +

Arhivski materijali Pokreta Nesvrstanih

     +

Kartografija međunarodne kulturne suradnje SFR Jugoslavije sa zemljama u razvoju

 

*      *      *

 

KONFERENCIJA
27. – 29. 9. 2021.

Towards a Conjuctural Political Economy of Non-Alignment and Cultural Politics

 

POZVANI PREDAVAČI:

Vijay Prashad (Tricontinental: Institute for Social Research), Sara Salem (The London School of Economics), Budimir Lončar (nekadašnji ministar vanjskih poslovo Federativne Republike Jugoslavije), Tvrtko Jakovina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

     +

Do 31. srpnja otvoren je poziv za prijavu znanstvenih, istraživačkih, empirijskih i/ili teorijskih prezentacija na temu Pokreta Nesvrstanih, koje se problemski i sadržajno u širem smislu uklapaju u teme predviđenih panela konferencije. Više o pozivu doznajte na ovoj poveznici.

 

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV