Jadran danas i sutra

Otvorenje izložbe 
Foto: Tanja Kanazir / Drugo more (Flickr galerija)

U umjetničkom dijelu programa petnaestog izdanja manifestacije Moje, tvoje, naše predstavljamo izložbu koja se sastoji od tri elementa koji na različit način pristupaju temi Jadrana.
 
Radove na izložbi izlažu Antun Sevšek Damir Gamulin (Jadranska magistrala) te Ivica Mitrović i Oleg Šuran (Život nakon turizma i Posljednji mediteranski skiper).

  
Otvorenje izložbe, prilog Moja Rijeka

Izložba se otvara u četvrtak, 13. veljače u 20 sati u Galeriji Filodrammatica (Korzo 28/1, Rijeka) i ostaje otvorena do 28. veljače, radnim danima od 17 do 20 sati. Ukoliko želite posjetiti izložbu u nekom drugom terminu, javite nam se putem e-maila, Facebooka, Twittera ili Instagrama.
 
Ulaz je slobodan.

Jadranska magistrala

Damir Gamulin i Antun Sevšek

Projekt je nastavak višegodišnjeg umjetničkog istraživačkog projekta Magistrala — Infrastruktura kao generator teritorija koji koristi ovu ključnu dužobalnu prometnicu kao organizacijsku i metodološku potku za promišljanje velikih i raznorodnih skupina prostornih ili oprostorenih podataka te razvoj novih analitičkih i prikazivačkih alata.

U kontekstu ovog projekta Jadranska magistrala ima dvostruko značenje. Njenim puštanjem u promet 1965. godine po prvi put su stvoreni preduvjeti za razvoj kontinuiranog i masovno dostupnog obalnog teritorija koji je još od rimskih vremena bio fragmentiran uslijed nestabilnih političkih, vojnih ili gospodarskih jurisdikcija. S druge pak strane, ona je i okosnica generacija munjevitih transformacijskih procesa koji su u nepunih pola stoljeća njenog postojanja nepovratno izmijenili sliku i korištenje sekvence povijesnih urbanih jezgri porazmještenih unutar pretežno prirodnog okoliša u kontinuirani linearni peri-urbani potez u potpunosti prepušten turističkoj eksploataciji. Omogućavajući aktualne i sve intezivnije privatizacijske procese različitih mjerila u jednako kao i nekadašnju planersku alokaciju turističkih, industrijskih i vojnih kompleksa uz usporedno bujanje individualne sekundarne izgradnje, Magistrala i dalje predstavlja žilu kucavicu ovog pojasa.


Polazeći prvenstveno od suvremenih umjetničkih istraživanja, naspram uobičajenih kartografskih i statističkih metoda prostorne analize, ovaj projekt teži stvaranju kvantitativnih i likovnih alata za razumijevanje i predstavljanje ovog opsežnog teritorija. Postupnim razvijanjem istraživačke metodologije s početka projekta godine 2014., razvijen je hibridni analitički okvir koji spaja analizu povijesnih tabularnih itinerera s linearnim narativnim konvencijama, sagledavajući tako prostor kao niz uređenih sekvenci karakterističnih točaka / trenutaka.

Uslojavanjem vizualnih i tekstualnih izvora, projekt istražuje i razvija metodu linearnog mapiranja kao dostojnu alternativu dominantnoj paradigmi geografskih informacijskih sistema. Ona se temelji na razgraničenju linearnog teritorija uz trasu u razgovjetne segmente te na njihovoj daljnjoj podjeli u specifične prostorne jedinice sukladno položaju uz trasu ili pak udaljenosti od nje. Prostor uz prometnicu time postaje reduciran na fragmentirani prostorni slijed, određen varijabilnim framerate-om, koji postaje osnovni referentni okvir preuzetih prostornih informacija. Optimiranjem gustoće korištenih podataka, elementi pojedinih dionica se rekombiniraju u nove narativne i značenjske nizove. Ovako formirane prostorne jedinice čine osnovu robusnog sustava indeksiranja i klasificiranja koji omogućuje oprostorenje raznorodnih ulaznih podataka i olakšava dijagramatsko predstavljanje množine heterogenih elemenata koji pružaju potpuno nov način reprezentiranja ovog prostora. Pridruživanjem niza specifičnih tematskih slojeva ovakvom sustavu indeksiranja stvorena je opsežna podatkovna baza iz raznorodnih izvora kao prostorno i vremenski isprepletena osnova daljnih istraživanja.

Temeljni rezultat ovog procesa je niz prikaza jasnih i izravnih slijedova informacija kod kojih se intuitivno prepoznaju uzorci, prekidi i razdvajanja, čime se iznova gradi čitka osnovna ideja dužobalnog prostora.  Prostor se osjeća i čita kroz ritam, brzinu, zaustavljanja, kontinuitete. Time se njegova suština odvaja od kartografskih konvencija te on postaje prezentan i jasan, izgrađen promjenjivim dinamikama i apstrahiran kroz odabrane zapise lokalnih transformacija ili pak prikaze spojeva i prekida prostornih sekvenci.

 
ZA DODATNO ČITANJE:

Kulturpunkt.hr: Bezbroj čitanja Jadranske magistrale

Dizajn.hr: Razgovor i vodstvo s Damirom Gamulinom i Antunom Sevšekom

Slobodna Dalmacija: Jadranska magistrala različito je razvijala zajednicu ‘iznad ceste’ i ‘ispod ceste’

 

Antun Sevšek i Damir Gamulin se samostalno, zajedno, ili pak u različitim suradnjama bave istraživanjem i oblikovanjem kroz različite medije i vrste projekata. Surađuju već niz godina na projektima sustava označavanja, produkt dizajna, postava izložbi te organizacije i unutrašnjeg uređenja prostora kulturnih namjena. Zajedno rade na izložbi i publikaciji Nedovršene modernizacije 2012. u Mariboru. Godine 2013-15. oblikuju sadržaj i postav izložbe te uređuju knjigu o 20 godina prostornog planiranja Zadarske županije zajedno s Marojem Mrduljašem. Za taj projekt 2016. dobivaju nagradu UHA-e Neven Šegvić. Iste godine realiziraju projekt vizualnog identiteta, signalistike i postava Memorijalne zbirke Lipa pamti temeljem prvonagrađenog natječajnog rada iz 2013. koji je po izvedbi nagrađen priznanjem HDD-a 1516 u kategoriji Cjeloviti projekt 2016., Velikom nagradom 52. Zagrebačkog salona te posebnim priznanjem Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA 2018. godine.

Foto: HDD

Autori i istraživači: Damir Gamulin i Antun Sevšek
 
Programerska podrška: Bruno Babić
 
Suradnica u istraživanju: Melita Čavlović


 

„Prema Mediteranskom spekulativnom dizajnu“
Ivica Mitrović i Oleg Šuran

Udaljeni od europskih urbanih i tehnoloških centara, „s ruba Europe“ svijet promatramo iz ove, pomalo off perspektive, a distopijskim scenarijima budućnosti pristupamo s humanističke strane, postupnim oblikovanjem dizajnerskog pristupa radnog naziva „Mediteranski spekulativni pristup“. Fokus naše spekulativne prakse je na implikacijama velikih globalnih tema u lokalnom kontekstu; kako će se recentne i rastuće tehnološke, ekonomske i društveno-političke promjene reflektirati u kontekstu mediteranske, jadranske Europe.

Naši radovi se bave refleksijama velikih globalnih promjena u lokalnom kontekstu, gdje su uveli spekulativnu dizajnersku praksu kao novi dizajnerski pristup koji je pokazao potencijal otvaranja šireg dijaloga („Posljednji mediteranski skiper“). Kao što i Dejan Kršić primjećuje, u našem radu spekulativni dizajn prije svega shvaćamo kao neku vrstu sredstva/metode za društveno uvježbavanje, možemo reći usvajanje vještina/kompetencija/znanja za snalaženje u novim situacijama i kontekstima bliske budućnosti.

Projekt „Život nakon turizma“ imao je intenciju napraviti korak dalje i ponuditi konkretne alate, tehnike i mehanizme, ali i uzorke novih društvenih organizacija koji bi pojedincima i zajednici mogli pomoći graditi život nakon katastrofe i koji bi ponudili novu nadu i novi početak. Riječ je o projektu koji je u participativnom procesu između dizajnera i stručnjaka Instituta za oceanografiju i ribarstvo realizirao konkretni, potpuno funkcionalni sustav, koji kroz pripadnu uradi-sam dokumentaciju zainteresiranim pojedincima nudi detaljne upute za djelovanje.

Intervju s Ivicom Mitrovićem na Radio Roži

 

Život nakon turizma

Ivica Mitrović i Oleg Šuran

Globalne klimatske promjene u drugoj polovici 21. stoljeća kumulativnim su djelovanjem prouzrokovale ekstremne promjene životnih i ekonomskih uvjeta na istočnom dijelu Jadrana. Kraj dvadesetih godina donio je rekordne temperature Jadranskog mora. Ljetne temperature zraka, koje su se rijetko kada spuštale ispod 35 Celzijevih stupnjeva, ekstremne suše, s nerijetko više od četrdeset dana bez padalina, podigle su broj i intenzitet katastrofalnih požara u priobalnom području.

Ekstremni klimatski uvjeti i stanje okoliša doveli su do potpune promjene načina života na istočnom dijelu Jadrana. Nekoć, klimatski i ekonomski, jedan od nepoželjnih dijelova Europe, danas je u potpunom slomu. Split, povijesni grad istočnog dijela jadranske obale, nekada značajan industrijski centar Jadrana, prije svega poznat po velikom brodogradilištu, kroz tranziciju krajem 90-ih godina 20. stoljeća te u prvoj četvrtini 21. stoljeća u potpunosti mijenja način života i postaje grad koji ovisi isključivo o turizmu. Od 2030. do 2045. godine turizam, kao jedna od temeljnih ekonomskih grana ovog geografskog područja, u potpunosti nestaje. Val iseljavanja započinje krahom turizma i potpunim ekonomskim slomom jadranskih gradova i završava do kraja 50-ih godina; u tom razdoblju velik dio stanovništva odlazi prema unutrašnjosti zemlje i sjeveru Europe. Preostalo stanovništvo razvija nove životne stilove kojima pokušava ponovo pokrenuti urbani život u jezgrama starih povijesnih gradova. Za njih život nakon katastrofe, život nakon turizma, predstavlja novi industrijski početak, ali ne kao nekoć, vezan za velike industrijske gigante, već kroz mrežu malih obrta i proizvodnja. Ljudi se okreću novim znanjima koje povezuju s tradicionalnim vještinama proizvodnje. Dizanje razine mora i ulazak mora u staru gradsku jezgru vide kao novu prednost i šansu za budućnost. Stara gradska središta postaju minijaturne baze za nove tipove prehrambene proizvodnje. Ovakvim samoiniciranim pokretanjem site-specific ekonomije, kroz bottom-up projekte i vernakularni dizajn, stanovnici grada ponovo vraćaju nadu jadranskoj regiji.

Središnji antički trg Peristil, zahvaljujući svojim predispozicijama (popločanost i ograđenost kamenom, umjerena insolacija, okruženost zgradama pogodnima za logistiku i dr.), postaje jednom od gradskih farmi nove marikulture. Ekstremni klimatski uvjeti su se ipak pokazali podnošljivima za dio vrlo otpornih morskih organizama, prije svega za jednostanične alge, salamurne račiće i vlasulje. Peristil je tako, kao središnji gradski trg povijesne jezgre, pretvoren u bazen za farming i podijeljen na nekoliko dijelova: jednostanične alge uzgajaju se u plastičnim vrećama obješenima na stupove; na parteru se u morskoj vodi nalaze dva bazena s račićima, kao i bazen s vlasuljama. U okolnim se zgradama obavlja proizvodnja: sušenje, konzerviranje, pakiranje i priprema za distribuciju. U kultiviranju i proizvodnji koriste se prije svega odbačeni materijali iz proizvodnje “turističkog vremena” (vinarstva/vinogradarstva, maslinarstva, ugostiteljstva i dr.), ali i tradicionalna, zaboravljena znanja iz “pred-turističkog vremena” (primjerice, metode konzerviranja). Građani se organiziraju u male zadruge koje, kao nekoć maslinari i vinogradari, vode računa o zajedničkoj preradi i plasiranju novih proizvoda.

Naravno, radi se o spekulaciji na temelju koje autori izrađuju instalaciju koja kroz spekulativni dizajnerski pristup istražuje moguće alternativne scenarije očekivanih ekstremnih klimatskih budućnosti istovremeno nudeći metode i alate koji pojedincima i zajednici mogu pomoći u gradnji života nakon katastrofe. U fokusu instalacije je stvaranje farme za uzgajanje vlasulja. Vlasulje su raširene na Jadranu i iako nalikuju morskom bilju spadaju u životinjske organizme iz porodice žarnjaka. Žive u plićaku, pričvrščenje za kamenje, a mogu narasti do 15 cm. Hrane se prvenstveno sitnom ribom i račićima. Vlasulje su se nekada bile često na meniju mediteranskih zemalja, pa tako i kod nas. No, danas se rijetko jedu, ali su ostale kao priznata delicija osobito u Andaluziji, na Sardiniji i Siciliji.

 

Posljednji mediteranski skiper

Ivica Mitrović i Oleg Šuran

Posljednji mediteranski skiper se kroz spekulativnu dizajnersku metodologiju bavi rastućim fenomenom automatizacije. Rezultat spekulativne prakse je video rad predstavljen u formi dokumenta o zanimanju koje nestaje zbog sustavne automatizacije charter jedrilica, gdje računala zamiljenjuju ljudsko upravljanje plovilima.

Zanimanje skipera nestaje na Mediteranu krajem 30-tih godina 21. stoljeća. Nakon konstantnog rasta od početka stoljeća, vrhunac je ostvaren tijekom 2025. godine, kada je na hrvatskom dijelu Jadranskog mora izdano više od 1600 licenci. Nakon prvog vala osobne transportne automatizacije, koji je prvenstveno bio usmjeren na razvoj automatski upravljanih cestovnih vozila i letjelica (dronova), drugi val automatizacije je zahvatio pomorski promet krajem 20-tih godina 21. stoljeća. Automatizacija jedrilica dostigla je visoki stupanj pouzdanosti te su do 2035 godine sve komercijalne turističke jedrilice u potpunosti automatizirane. Danas strojno upravljanje jedrilice pokazuju maksimalni stupanj pouzdanosti i sigurnosti. Lučke kapetanije mediteranskih država su u potpunosti zabranile ljudsko upravljanje jedrilicama, nastojeći na taj način postići maksimalnu sigurnost plovidbe. U ovom kontekstu zanimanje skiper u potpunosti nestaje. Bivši skiperi vremenom se okreću poslovima u lukama koji se prije svega odnose na održavanje jedrilica, menadžerske poslove i poslove turističkih operatera. Oni u lukama dočekuju goste koje ukrcavaju na charter jedrilice, provode obavezno upoznavanje gostiju sa sigurnosnim pravilima na moru te ispraćaju brodove. Gosti na jedrilicama, u skladu s željenim, programiranim rutama, jedre na u potpunosti automatski upravljanim jedrilicama. Jedrilice na osnovu vremenske prognoze, trenutnih vremenskih prilika i brodskog prometa, samostalno adaptiraju planirane rute. Brodovi su opremljeni i dodatnim AI sustavima koji kroz konverzaciju upoznaju posadu s turističkim znamenitostima i osnovama jedriličarskih vještina.

 
ZA DODATNO ČITANJE:

Vizkultura: Promišljanje mogućih scenarija budućnosti

Kulturpunkt: Promijeniti predviđeni ishod

Dizajn.hr: ZAPADNJAČKA MELANKOLIJA: Kako promišljati drugačije budućnosti u „stvarnom svijetu“?

 

Ivica (Split/Brač) i Oleg (Pula/Split) surađuju od Olegovih studentskih dana na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu. Zajedno stoje iza neformalne edukacijske platforme Interakcije na splitskoj Akademiji koja se bavi novim dizajnerskim praksama (od dizajna interakcija, do kritičkog i spekulativnog dizajna). Kroz niz projekata koji uključuju produkciju radova, izložbe i publikacije bave se propitivanjem suvremene dizajnerske prakse i edukacije kroz pristup koji nazivaju „Mediteranski spekulativni pristup“, koji povezuje njihov zajednički senzibilitet prema Jadranu i temama koje promišljanju našu budućnost na Mediteranu. Između niza zajednički realiziranih izložbi može se izdvojiti kustoski projekt hrvatskog izložbenog nastupa na XXI. međunarodnoj izložbi Milanski trijenale − La Triennale di Milano (2016), pod nazivom 21. stoljeće. Dizajn poslije dizajna, gdje realiziraju izložbu Spekulativnost – post dizajnerksa praksa ili nova utopija? i pripadnu publikaciju. Zajedno su sudjelovali i u realizaciji europskog projekta Urban IxD – Designing Human Interactions in the Networked City (2013 – 2014). U sklopu projekta realiziraju međunarodnu putujuću izložbu City | Data | Future – Interactions in hybrid urban space, koja je dio je fundusa Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Trenutno za Sveučilište u Splitu vode međunarodni Erasmus+ projekt SpeculativeEdu, jedini europski projekt koji se bavi obrazovanjem u području spekulativnog dizajna i srodnih praksi.

Suradnici: Darko Škrobonja, Leon Grubišić, Luka Čulić, Melita Peharda Uljević, Ivica Vilibić i Sanja Matić-Skoko, Iva Žužul, Ivana Lepen Pleić, Igor Talijančić, Alma Harašić Bremec, Željko Neven Bremec, Prostorne taktike d.o.o.
 
Grafički dizajn: Oleg Šuran
 
interakcije.net
 
speculativeedu.eu
 
DVK/UMAS

 

 

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV