Remote.lab je platforma za kolaborativno kuriranje, istraživanje i proizvodnju hibridnih znanja. Platforma je razvijena oko ideje vizualnih konstelacija, sa sučeljem koje funkcionira kao otvorena površina za kreiranje međusobno povezanih, kontekstualno bogatih digitalnih sadržaja. Svakom dodanom konstelacijom, Remote.lab se širi, s ciljem da postane robustan, dijeljeni prostor za transdisciplinarna istraživanja i umjetničke prakse.

https://remote-lab.org/

Partnerske organizacije (suradnici):

Kontejner (Ana Bedenko, Ena Hodžić)
Greta Creative Network (David Lušičić; Mihael Giba)
Drugo more (Davor Mišković, Magdalena Fišter, Leonida Cris Manojlovski)
WHW (WHW i Lara Reichmann)
Radiona (Layla Munitić, Deborah Hustić)
Domino (Zvonimir Dobrović i Ivan Jamić)
ALU (Nikola Bojić, Ivan Skvrce, Ivana Tkalčić)

Remote.lab tim:

Konceptualni dizajn, coding, dizajn sučelja: Nikola Bojić, Mihael Giba, Damir Prizmić
Management i koordinacija: David Lušičić; Ivana Tkalčić, Ivan Skvrce

 

Projekt je 2021. pokrenut u sklopu Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, a u 2022. je razvijan uz potporu Zaklade Kultura Nova.

 

 

Remote lab

Annual Archive

Annual Archive

Annual Archive

PRETRAŽI ARHIV